НАША УПАКОВКА

ЯК МИ РОЗРОБЛЯЄМО БЕЗВІДХОДНУ УПАКОВКУ

our packaging - the future of our packaging.webp

МАЙБУТНЄ НАШОЇ УПАКОВКИ

Ми хочемо зосередитись у довгостроковій перспективі на змінах, які допоможуть у подоланні проблеми із пластиком та розробка екологічних варіантів упаковки. Нам потрібно пройти довгий шлях, але ми завжди дивимось у майбутнє з двома чіткими цілями:

1. Вся упаковка продукту підлягає біологічному розкладенню, повторному наповненню або поверненню для повторного використання.
2. Вся багаторазова або повернена упаковка буде виготовлена з відновлюваних і перероблених матеріалів.

Для досягнення цих цілей ми розробимо упаковку, розділивши її на чотири категорії екологічно безпечної упаковки:
ВІДХОДИ
Продукти, які будуть біологічно розладатися, повторно заповнюватися або повертатися для подальшого використання.
ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ
Упаковка для багаторазового використання і поповнення продукту.
РЕГЕНЕРАЦІЯ
Упаковка з відновлюваних матеріалів.
ПЕРЕРОБКА
Упаковку з перероблених матеріалів, що може бути перероблена або повернена нам для повторного використання.